Đà Nẵng hiệu quả lắp đặt Camera chống trộm

Đà Nẵng hiệu quả lắp đặt Camera chống trộm Thực hiện chủ trương của thành phố trong việc lắp đặt camera an ninh, nhiều tổ dân phố, người dân, doanh nghiệp… mua và lắp đặt. Tuy nhiên, không ít khách hàng bày tỏ sự bối rối vì trên thị trường … “Đà Nẵng hiệu quả lắp đặt Camera chống trộm”