Ưu đãi camera Hikvision Plus cao cấp cho dự án

HighMark Security ưu đãi camera Hikvision Plus cao cấp cho dự án tại Đà Nẵng khi lắp dòng camera HIKVISION Plus cao cấp, nhập khẩu 100%, có sẵn hàng, đầy đủ CO, CQ cho các công trình dự án trên toàn quốc từ 1/6 đến hết 30/6/2017. Số 7 Hàm … “Ưu đãi camera Hikvision Plus cao cấp cho dự án”