Đà Nẵng: Hiệu quả từ việc lắp đặt camera an ninh

Tìm ra được những đối tượng trộm cắp, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo – đó là những hiệu quả bước đầu nhờ việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại TP Đà Nẵng. Tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê là địa bàn … “Đà Nẵng: Hiệu quả từ việc lắp đặt camera an ninh”