Đà Nẵng: Lắp đặt Camera an ninh là công cụ “giăng lưới” bắt tội phạm

Đà Nẵng: Lắp đặt Camera an ninh là công cụ “giăng lưới” bắt tội phạm Camera an ninh là công cụ hữu hiệu hỗ trợ chính quyền, lực lượng chức năng và người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tại thành phố Đà Nẵng, việc triển … “Đà Nẵng: Lắp đặt Camera an ninh là công cụ “giăng lưới” bắt tội phạm”