Lắp đặt hệ thống camera cho trạm xăng dầu tại Đà Nẵng

Để giảm thiểu tình trạng gian lận ở các trạm xăng trên thị trường Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung, HighMark Security chuyên lắp đặt hệ thống camera quan sát cho các trạm xăng dầu tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Quảng Bình. … “Lắp đặt hệ thống camera cho trạm xăng dầu tại Đà Nẵng”