Đà Nẵng: Dự án camera thông minh được tài trợ 36.000 USD

Đà Nẵng: Dự án camera thông minh được tài trợ 36.000 USD Với số tiền tài trợ 36.000 USD từ Quỹ Ford, 50 camera thông minh sẽ được lắp đặt tại các điểm nút giao thông gần trường học và các khu dân cư đông đúc, góp phần tăng cường … “Đà Nẵng: Dự án camera thông minh được tài trợ 36.000 USD”