Camera Speed Dome tại Đà Nẵng

HighMark Security chuyên tư vấn và lắp đặt hệ thống camera quan sát tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị. Hiện nay có nhiều đơn vị doanh nghiệp lắp đặt camera speed dome với mục đích giám sát các hoạt động, tài sản… Đây là … “Camera Speed Dome tại Đà Nẵng”