Thiết bị điện thông minh Lumi tại Đà Nẵng

HighMark Security cung cấp Thiết bị điện thông minh Lumi tại Đà Nẵng, lắp đặt nhà thông minh Lumi tại Đà Nẵng Chiết áp cảm ứng LM – DR Mô tả: Điều chỉnh độ sáng đèn chùm, đèn ngủ. Sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung, công nghệ không … “Thiết bị điện thông minh Lumi tại Đà Nẵng”